kolmapäev, 11. veebruar 2015

Tasuta ühistransport viskaks maaelule päästerõnga!

Kaks aastat tagasi tegi Tallinn järjekordse uuendusliku, teedrajava ja ettenägeliku otsuse, et pealinna ühistransport peab edaspidi olema tasuta. See murranguline otsus jahmatas paljusid. Olin tol ajal pealinna transpordivaldkonda kureeriva abilinnapea Taavi Aasa nõunik. Nägin isiklikult ja lähedalt pealt, kuidas see suurepärane idee sündis ning seejärel edukalt ellu viidi.

Tasuta maakonna-sisesed bussiliinid on vaid riigi poliitilise tahte küsimus

Täna ei kujuta tallinlased oma linna tasuta ühistranspordita ettegi. Nad võtavad seda iseenesest mõistetavana. Kunagised õelad kritiseerijad on vait.  Teame ju, et Tallinna Linnavolikogu opositsionääridel on kombeks Keskerakonna ettevõtmisi valimatult maha teha.  Aga seda  ideed ei julge nad enam rünnata. Nad on ära tabanud, et tulistades tasuta ühistransporti, tulistavad nad iseennast. Teisisõnu, öelda Tallinna linnas, et me kaotame tasuta ühistranspordi ära oleks sama, mis sooritada poliitiline enesetapp.

Tallinnal ei olnud tegelikult keeruline oma elanikele bussi-, trammi- ja trolliliine priiks teha. Asi on lihtsalt selles, et Tallinn, nagu ka riik, panustab oma ühistranspordile täna tunduvalt rohkem kui on saadav piletitulu. Vabariigi Valitsus saaks imelihtsalt järgida pealinna eeskuju ja teha riigitasandil sedasama, mida Tallinn tegi ära oma territooriumil. Oleme välja arvutanud, et kuna riik doteerib juba täna lausa 70% ulatuses maakondlikku ühistransporti, siis selle ülejäänud 30% leidmine oleks juba nii-öelda koera saba ületamine. Niisiis, tasuta maakonna-sisesed bussiliinid ootavad vaid poliitilist otsust.

Sotsid pöörasid oravate õhutusel tasuta ühistranspordile selja

Keskerakond pakkus välja riigieelarvest ka koha, kust seda teha.  See raha oli riigil olemas, kuid Reformierakonna ja sotside valitsus ei pidanud tasuta ühistransporti oluliseks ning hääletasid selle ettepaneku julmalt maha.

Kurb, et sotsiaaldemokraadid, kes sõnades justkui rahvast hooliks, on riigivalitsusse pääsedes araks löönud ega julge tasuta ühistransporti Reformierakonna ees kaitsta. Huvitav, kas sotsid on astunud IRLi ja Reformierakonnaga ühte paati?

Maakonna-sisesed bussiliinid on eelkõige vajalikud kolmel põhjusel:

Esiteks lahkuvad paljud inimesed maalt (ka Lääne-Virumaalt) sellepärast, et tööle sõitev transport on liiga kallis. Kuulen nii Tapa kui Väike-Maarja rahvalt, et Rakveres oleks töökoht täiesti olemas, kuid transpordikulu röövib enamuse palgast, mistõttu jääbki asi katki.  Kõik ettevõtjad ei suuda pakkuda oma töötajatele tasuta bussivedu.

Teiseks, on palju inimesi, näiteks pensionärid, töötud  või õppurid, kelle liikumisvabadus on piiratud ainuüksi seetõttu, et neil puudub raha bussipileti ostmiseks. Mina ei pea normaalseks seda, kui pensionär peab kuu lõpus naabrilt laenu küsima, et maakonnakeskusesse arstile sõita. Või mõni töötu ei suuda  uut eriala omandada  pelgalt sellepärast, et haridusasutusse sõitmine käib talle rahaliselt üle jõu.

Ja kolmandaks looduskeskkond. Nii nagu me hoiame ja armastame enda ümber elavaid inimesi, peame ka loodusesse ja keskkonda suhtuma. Mida vähem me saastatud õhku sisse hingame, seda tervemad me oleme. Bussiga liikudes säästame nii ennast kui looduskeskkonda!

Tasuta haridus on tasuta, aga tasuta ühistransport mitte?

Keskerakonna poliitiliste konkurentide põhiline seisukoht oli kunagi see, et midagi ei ole tegelikult tasuta ja selle maksavad kinni maksumaksjad. Heureka! Milline avastus! Justkui oleks Eesti Vabariigis tasuta üksnes Tallinna linna ühistransport!

Tuletan siinkohal võhikutele meelde riigi olemuse mõtet. Riik kogub makse ja jagab maksuraha laiali. Seeläbi tagab ta erinevad teenused, mis oleksid võimalikult võrdselt ja võimalikult soodsalt või lausa tasuta kättesaadavad  ja kõikidele, kes neid vajavad. Näiteks haridus. Maksumaksjad maksavad ju kinni selle, et algkoolist kuni ülikooli lõpuni saaksid õppurid õppida selle eest maksmata, see tähendab tasuta. Loomulik ju! Kas peaksime nüüd minema valitsuse kallale ilkuma, et midagi pole ju tasuta? Tasuta hariduse maksab keegi ju kinni! Aga just sellist rumalat, küünilist ja süüdimatut teksti tasuta ühistranspordi vastased suust välja ajasidki. Mõned neist teevad seda tänaseni.

Tasuta maakonna-sisesed bussiliinid hoiaksid elu maal

Aga nii nagu ma pean õigeks, et hariduse omandamine ja mitmesugused tervishoiuteenused peavad olema tasuta, peab tasuta olema ka ühistransport. Sellest peab saama loomulik osa meie igapäevaelust. Kuidas te suhtuksite sellesse, kui riik hakkaks hariduse eest tasu võtma? See oleks ju ebaloomulik.

Eesti riik ju regionaalpoliitikaga ei tegele. Tasuta ühistransport oleks üks meede, millega saaks elu maal hoida ja sinna ehk tagasigi tuua. Keskerakond võitleb vankumatult edasi seni kuniks kogu Eestis on ühistransport prii. Maakonnasisene  tasuta ühistransport  aitab kindlasti leevendada süvenevat ääremaastumist, külade tühjenemist ja tagaks kättesaadavama transpordiühenduse nii maakonnakeskustega  kui teiste suuremate asumitega.

Üks asi on kindlamast kindlam – kui Keskerakond valitakse riigis võimule, tuleb tasuta ühistransport kõikjale Eestisse! Ka meie Lääne-Virumaale!

Kommentaare ei ole: