teisipäev, 15. oktoober 2013

Siret Kotka lükkab ümber Reformierakonna laimuväited!

Austatud Väike-Maarja valla elanikud!

Olen alati olnud kindlal seisukohal,  et üksteisele ärapanemine ja ajaleheveergudel lausvale levitamine on omane pigem suurlinnade ja  Toompea poliitikutele. Meie siin Väike-Maarja vallas peaksime ikka oma kogukonna asja ajama. On kahetsusväärne, et Reformierakonda kuuluv vallavanem Indrek Kesküla kahjuks nii ei arva ja tahab koledusi pilduda (nt viimane Reformierakonna valimisleht).

Ei oleks seda kirjutist, kui tänane vallavanem ei oleks alustanud mustamiskampaaniaga. Ma ei kavatse Keskülale pori vastu loopida. See ei ole minu stiil. Seetõttu toon välja konkreetsed faktid, kus Indrek Kesküla otseselt valetas, laimas või teadlikult vassis.
Kesküla väide: „Siret Kotka proovib enne valimisi veelkord revisjonikomisjoni oma poliitilise kampaaniana kasutada ja jätab mulje, et uurimine ikka veel kestab, ise tegelikult vastupidist teades“.
Siret Kotka vastus: Revisjonikomisjon täitis oma kohust vallarahva ees, kui pööras tähelepanu võimalikule kuriteole. Tänaseni ei ole ametlikult revisjonikomisjonile tulnud teadet, et menetlus oleks lõpetatud.   Kui ma oleksin teadnud, et menetlus on lõpetatud, siis ei oleks ma kindlasti väitnud ajalehes Pealinn, et uurimine veel kestab. Kahjuks sain ma sellest teada alles hiljem vallavanema ja Virumaa Teataja vahendusel.
Kui Väike-Maarja vallavolikogu revisjonikomisjon esitas kuriteo teate, siis lähtusime järgnevast:
1) Volikogu liikmete avaldus, milles esitleti kahtlus, kas vallavalitsuse istungi protokoll nr 16 (13.04.2011) on ikka toimunud?
2) Revisjonikomisjonile laekus kirjalik seletuskiri ühelt vallavalitsuse liikmelt, kes väitis, et tema ei ole protokollis nr 16 viidatud istungil osalenud ega andnud allkirja osavõtulehele selle kohta.
3) Revisjonikomisjoni käsutuses oli kaks Väike-Maarja Vallavalitsuse istungi protokolli, mille kohaselt toimus 13.04.2011 kaks vallavalitsuse istungit (vastavalt protokollid nr 15 ja 16). On tähelepanuväärne, et vallavalitsuse mõlema istungi osavõtulehtedel märgitud allkirjad on absoluutselt identsed, millest tulenevalt tekkis revisjonikomisjonil kahtlus, et tegemist võib olla varasema istungi osavõtulehe  koopiaga.
 
Revisjonikomisjon eeldas, et on  õigem, kui õiguskaitseorganid viiksid läbi erapooletu ja sõltumatu uurimise ning selgitaksid välja tõe.
 
Vallavanem Kesküla peaks olema tänulik revisjonikomisjonile, et kahtlus on tänaseks hajutatud.  Kui seda uurimist ei oleks läbi viidud, ripuks siiani vallavanema pea kohal kuriteokahtlus.  Isiklikult on mul siiralt hea meel, et kõik lahenes positiivselt ja tõde välja selgitati.
Indrek Kesküla väide: „Siret Kotka külvab kuulujutte Simuna elanikele Simuna osavalla vanema ja osavalla kaotamisest“.
Siret Kotka vastus: 9. oktoobril 2009 kohtusid IRLi, Reformierakonna ja valimisliidu Pandivere kandidaadid valijatega Simuna rahvamajas, kus nad elanikele rääkisid, et Simuna osavald koos osavallavanemaga ei ole otstarbekas.
2011. aasta kevadel valiti reformierakondlane Kesküla vallavanemaks, kes seejärel vabastas Simuna osavallavanema ametist. Kesküla ei ole siiani uut osavallavanemat ametisse nimetanud.
Minu kindel seisukoht on, et Simuna osavald väärib ja vajab osavallavanemat ja see ametikoht ei peaks olema ka poliitiline.
Kesküla väide: „Siret Kotka otsustas koguda allkirju Triigi külas ühe teeaugu vastu ja vajadusest hakata Triigis lumele asfalti asetama“.
Tegelikkus: kuna käib 2014. aasta eelarve ja 2013. aasta lisaeelarve koostamine, andsin 6. oktoobril vallavanem Keskülale  46 allkirjaga Triigi rahva soovid, mis olid alljärgnevad:
1) Ohtliku augu sulgemine. On ainult aja küsimus, millal keegi sinna auku kukub!
2) Mõisaallee tänavale uue asfaltkate panemine.
3) Triigi spordihoone parkla laiendamine. Täna ehitatav parkla on meie hinnangul liiga väike. Kui spordihoones toimuvad suured üritused, on külastajad sunnitud parkima kortermajade vahele, kuid kortermajade vahel olevad parkimiskohti on niigi vähe.
4) Lagunenud hoonete lammutamine. Triigi mõisapargis on kaks hoonet, mis on väga ohtlikud ja rikuvad silma!
 
Kirjas palusime Väike-Maarja Vallavalitsusel augu sulgemise ja parkla laiendamise teostamiseks leida vahendeid 2013. aasta lisa-eelarvest ja  Väike-Maarja valla 2014. aasta eelarve koostamisel arvestada Mõisaallee tänavale uue asfaltkate panemist ja lagunenud hoonete lammutamist.
Raivo Tammus meenutab, kuidas Triigi külaelu hoo sisse sai...
Triigi küla on viimased kümmekond aastat olnud Väike-Maarja valla üks aktiivsemaid. Selle tegemistele puhuti hoog sisse selle sajandi algul, kui kohalikud noored Siret Kotka ja Raivo Tammus algatasid mõnusa traditsiooni – tähistada külalastega vastlapäeva, koos kuklite ja sooja teega.
Siret ja Raivo koos esimese külavanema Vilmar Pere jt külaelanikega organiseerisid esmakordselt uue aasta peole ka eeskava koos tublide esinejatega. Üritus toimus Triigi spordihoones. Tammus korraldas aastaid Triigi spordihoones Väike-Maarja valla meistrivõistluseid jõutõstmises, kus on püstitatud mitmeid valla rekordeid.
Siret Kotka, Jaanus Kaare, Raivo Tammuse, Arvo Kaare ja paljude teiste külameeste eestvedamisel algatati uuesti Triigi jaanitule traditsioon. Selleks korrastati uus külaplats, ehitati lava ja lisaks headele esinejatele on läbi viidud alati põnevaid spordimänge.
MTÜ Triigi Mõis asutati aastal 2008. Juhatuse liikmeteks on sellel ühingul Siret Kotka, Jaanus Kaare ja Arvo Kaare. Jaanus oli pikaaegne külavanem ja üheskoos on taotletud küla eelarvesse raha nii vallalt kui ka mujalt. Viimasel aastal on külategemistega ühinenud ka Tarmo Rebane, kes koos Siret Kotka, Jaanus Kaare ja Arvo Kaarega ka külaelu praegu veavad.
 

reede, 27. september 2013

Keskerakonna plakati ülespaneku taga paistavad konkurentide kõrvad

Teatavasti on alates 16. septembrist poliitiline välireklaam keelatud, mistõttu võttis seadusekuulelik Keskerakond juba 15. septembri õhtuks valimisplakatid kõikjal Lääne-Virumaal maha.
Seda fakti kinnitavad mitmed tunnistajad, kes ise plakatid maha võtsid. Väide, nagu Väike-Maarja vallas oleks möödunud laupäeval bussipeatuses rippunud plakat, mis kutsus valima Keskerakonna poolt, ei ole fakt, vaid alatu laim, mille tagant paistavad välja meie poliitiliste vastaste kõrvad. Selge on see, et meie vastased on paanikas ja meeleheitel.
Esiteks, mis huvi on Keskerakonnal kutsuda inimesi osalema juba nädala-tagusele üliedukaks osutunud rahvapeole?
Teiseks, kui 15. septembril mindi kõiki plakateid maha võtma, siis just eelnimetatud bussipeatuses olnud plakat oli kadunud. Mõeldi, et ju siis mõni pahatahtlik konkurent selle maha rebis ja endaga viis, kuna seda mahatõmmatud plakatit polnud kuskil ka näha.
Algul pakkusime, et mõni poliitiline vastaskandidaat on varem varastatud plakati poliitreklaamikeelu ajal uuesti üles pannud, et Keskerakonnale niiviisi politsei kaela saata.
 
Täna on aga põhjust uskuda, et isegi seda ei viitsitud teha, vaid politseile võidi saata mobiiliga tehtud foto septembri algusest, mil välireklaam oli lubatud ja plakat oli seaduslikult üleval.
Mis puutub aga tasuta ühistranspordiliini Tapal, siis selle puhul on tegu Keskerakonna regulaarse ettevõtmisega, mis ei ole valimistega seotud.