kolmapäev, 18. november 2009

Millise erakonna huve teenib mail.ee?

Nii mõnigi meist kasutab sellist meiliaadressi, mis lõppeb domeeniga mail.ee. Siiani tundus paljudele, et tegu on millegi süütu ja usaldusväärsega. Kõik muutus aga hetkel, kui saime teada tõsiselt šokeeriva uudise. Nimelt, uskuge või mitte, kuid elektronpostiteenuse pakkuja mail.ee otsustas päev enne hiljutisi kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, et nad ei edasta enam Keskerakonna kirju nende liikmetele ja toetajatele.

Hämmastav on just see, et www.mail.ee tegi antud otsuse juhtkonna tasandil, andmata mail.ee mailiaadressi kasutajatele isegi võimalust valida, kas nad soovivad Keskerakonna kirju või mitte. Lihtsalt tehti ära!

Kuidas on selline asi 21. sajandil ja demokraatlikus ühiskonnas üldse võimalik? Peaksime ju astuma samme, mis arendavad meie demokraatlikku ühiskonda edasi, mitte tagasi. Demokraatiat ei ehita mitte ainult rahvas, poliitikud, vaid ka ettevõtjad. Sellisest sammust võin www.mail.ee meiliteenust pakkuvast firmast Modern Times Group, arvata vaid üht, selles ettevõttes valitseb suletud ühiskonnale omane mõttelaad (loe: totalitarism).

Ma ei hakka siisnkohal rääkima sellest, kuidas nimetatud ettevõte rikkus meiliteenuse http://www.mail.ee/ kasutajate, kui klientide põhiõigusi, sest see on enam kui selge. Tahan rääkida, millestki veel murettekitavamast. Selle sammuga on www.mail.ee rikkunud demokraatlikule ühiskonnale omased põhilisi inimõigusi – sõnavabadust!

Väljavõte Eesti Vabariigi Põhiseadusest: „Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.”

Väljavõte Eüroopa Liidu põhiõiguste hartast: „Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb arvamusvabadust ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid... Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust. Igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.”

Modern Times Group’ile on mul järgmised küsimused:
1. Kas te olete ka teiste poliitiliste erakondade kirjad (Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraadid, Erakond Rohelised ja Eestimaa Rahvaliit jne) oma liikmetele ja toetajatele ära blokeerinud või on Eestimaa Keskerakond ainuke ohver?
2. Kas te ei arva, et selline käitumine demokraatlikus ühiskonnas, et päev enne valimisi edasta te kirju Keskerakonna liikmetele, on ebaeetiline, ebademokraatlik ja inimeste põhiõiguste rikkumine?
3. Miks te ei lase enda e-maili kasutajatel ise otsustada, kelle kirju nad soovivad ja kelle kirju mitte?