esmaspäev, 6. august 2012

Rahva tahe on Tallinnas seaduseks

Tallinna Linnavolikogu liige Jaak Juske ajab jälle kõik asjad segamini väites, et ilma volikogu otsuseta on asutud viima ellu tasuta ühistranspordi ideed. Tuletagem siis sotsist linnavolinikule meelde, et selle aasta kevadel toimus Tallinnas küsitlus, mille tulemusena tervelt 75% vastanutest soovis tasuta ühistransporti ja andis sellega ka ühtlaselt mandaadi Tallinna Linnavalitsusele asjade toimetamiseks.

Tallinna linnavõimul on heaks tavaks eelkõige oma elanikke kuulata. Isegi kui ühele volinikule nimega Jaak Juske linnarahva mõistetavalt ülekaaluka poolehoiu võitnud tasuta ühistranspordi idee ei meeldi, siis keskerakondlik linnavalitsus toimetab rahva tahte kohaselt ikkagi edasi.

Selle aasta sügisel vaadatakse linnavolikogus üle ka Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord, nii et Juske väited nagu täitevvõim tegutseks ilma seadusandliku võimu volitusteta, on täiesti valed.

Usun, et enamus Tallinna linnavolinikest toetab rahva tahet ja alates järgmisest aastast hakkab Tallinnas olema tasuta ühistransport.

Kommentaare ei ole: