neljapäev, 2. juuni 2011

Alkoholireklaam tuleks täielikult keelata?

Kevade saabudes ja jaanipäeva lähenedes tõstatub taas päevakajaliseks teemaks noorte alkoholi liigtarbimine. 13-eluaastate noorte seas on peaaegu kõik proovinud alkoholi ja enam ei ole harvad ka juhtumid, kus 13-aastased joovad regulaarselt (vähemalt kord nädalas) kergemaid või kangemaid alkohoolseid jooke.

Erinevates Euroopa uuringutes tuuakse välja selge seos noorsoo alkoholitarvitamise ja reklaami vahel. Nimelt juba viie minuti pikkuse reklaamiklipi vaatamine suurendab alkoholi tarbimist ehk teisisõnu meelitab käe pudeli lahja õlle järele haarama. Tõestatud on seegi, et noortele suunatud alkoholireklaamid omavad ühiskonnas ohtlikku mõju, sest seeläbi suureneb üha enam ka noorte joobes juhtide arv ja nende poolt põhjustatud liiklusõnnetuste arv.

Täna kehtiv reklaamiseadus lubab alkoholi reklaame näidata alates kella 21st. Usun aga, et enamus inimestest teavad, et alaealised on tunde üleval ka pärast kella üheksat õhtul. Seega saavad nad otseselt mõjutada alkoholireklaamimist, mis justkui kutsub elama elu, millega kaasneb pidu ja lõbu. Näiteks EMORi uurimuse kohaselt näidati noorteseriaali „Ühikarotid“ 12 osast 7 ajal alkoholireklaame. Selle näite puhul jõudis reklaam edukalt sihtgrupini, keda oli vaja tuua lähemale alkoholi tarbimise kultuurile.

Alkoholireklaam ei ole tavaline reklaam: sellel on võime kujutada alkoholi tarvitamist, kui sotsiaalselt heakskiidetud ja soovitavat tegevust, kutsudes noori inimesi tarbima ja juba tarvitavaid inimesi koguseid suurendama. Alkoholireklaamid on vastustundetud ja negatiivse varjundiga. Kas me suudaksime ette kujutada, et teleris, raadios või väliplakatitel oleksid sellise vastutustundetu sisuga reklaamid nagu „Seksi võõraga ilma kondoomita!“ või „Ületa kiirust ja jõuad kiiremini kohale!“? Vist mitte, see tunduks amoraalne, aga tegelikkuses omavad alkoholireklaamid samalaadset mõju.

OECD riikides teostatud uuringutes on aga selgelt näha, et nendes riikides, kus nii kange kui ka lahja alkoholi reklaam on piiratud, on liiklusõnnetuste arv vähenenud koguni 23%. Eestis on olukord vastupidine, suurenenud on pigem alla 20-aastate joobes juhtide arv. Lisaks alkoholi liigtarvitamine mõjub halvasti inimese organismile (eriti noortele), toob kaasa lõhkiseid perekondi ja huligaanitsemisi.

Eesti valitsus ja riigikogu liikmed ei tohiks vaadata pealt, kuidas läbi reklaami juurutatakse meie noortesse alkoholi tarbimist. Eesti peaks järgima mitmete tunnustatud Euroopa ja teiste riikide eeskuju, kes on võtnud asja käsile. Näiteks, Norras on keelustatud kogu alkoholireklaam (sh trükimeedia, raadio, televisioon, välireklaam); Soomes on keelatud kange alkoholi reklaam; Rootsis on aga alkoholireklaam täielikult keelatud televisioonis, raadios ja välimeedias; Prantsusmaal on keelatud alkoholireklaam televisioonis jne. Seetõttu peangi mõistlikuks Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni eelnõud, millega tahetakse täielikult keelustada alkoholireklaamid nii tele- kui raadioprogrammis ja välireklaamis. Ka Konjaktuuriinstituudi uurimuse kohaselt on üle poole vastanuist Eestis nii lahja kui ka kange alkoholi reklaami keelustamise poolt.

Täieliku alkoholireklaami keelu mõju annab endast tunda alles pikema aja möödudes, kuid sellega suudame kujundada noorte väärtushinnanguid, mis oleksid suunatud väiksemale alkoholi tarvitamisele ning väiksematele kahjude tekkele kogu nende järgneva elu jooksul. Noortele inimestele mõeldes ja neid tuleviku jaoks hoides, peaksime alkoholireklaami täielikult keelama nii teles kui raadios ja ka välireklaamis.
 

Kommentaare ei ole: